ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 21-7-2017

Dharwad,Haveri,Gadag & UttarKannada
Dist Co op Milk Union Ltd Dharwad.


Dharwad,Haveri,Gadag & Uttarkannada District Co operative Milk Union is one the 14 co-operative milk Unions in Karnataka State, under the purview of Karnataka Co operative Milk Federation Ltd Bangalore ( K.M.F) It covers the districts of Dharwad, Haveri, Gadag and Uttara Kannada District. Union is procuring 2.00 Lakh litres of milk every day through network of 1016 (Dairy Cooperative Societies) DCS. The Milk shed of the Union is very vast & varied geographical feature viz, dry plane, Malnad, Semi Malnad & Coastal areas. Currently milk is chilled in 6 Chilling Centers & 18 B M C located in all the districts. Chilled Milk is transported in tankers to the Main Dairy and processed into different variants of Milk and products. Total 1.50 lakhs milk producers/ pourer in the milk shed area.

Milk forms an essential food item and is covered under Food safety Act. The quality of milk is paramount to consumer’s heath as well as to compete with unscrupulous private traders. Quality would comprise nutritive value and bacteriological load.

Dharwad Main Dairy is ideally located to cater to the needs of Dharwad, Haveri, Gadag and Uttara Kannada Districts. Milk is largely consumed commodity as an essential and nutritional food component in every day’s life. For its large scale production and to suffice such huge quantity of milk need of the ever growing population, the Central and State Government schemes are supporting this enterprise for continuous production of milk and allied products for meeting the demand of the public at large.

Dharwad Haveri,Gadag & Uttarkannada District Co-Operative Milk Producer’s Societies Union Ltd. is one of the leading Milk Unions in the state was established in the year 1986 , with an area of operation in 29 Talukas of four districts viz. Dharwad, Gadag, Haveri, and Uttar Kannada. The Union has a strong organized procurement & marketing network, spread over 04 districts, namely, Dharwad, Haveri, Gadag, & Uttara Kannada and thereby being the market leaders in milk & Milk products under the brand name ‘NANDINI ‘

The Union is effectively functioning in the above districts with strong and efficient organizational set up for procurement of milk from participatory members Dairy farmers and farm women. The milk procured is further processed at Main unit and sub units for increasing its shelf life and supply and converting the excess milk into value added m ilk products. The milk and other milk products are then supplied to consumers at large, at remunerative prices in the competitive market under the brand name “ NANDINI “ through it well organized marketing network set up both in urban and rural areas. The products of Nandini brand are well accepted by the large mass of consumers for their consistent quality, unique taste and prompt and unbroken services from time to time.

At present, the Union is procuring around 2.00 lakhs of milk per day and marketing around 1.0 lakhs lts per day and the surplus of 1.00 lakhs kgs per day is being utilised for preparation of value added products and products like powder, butter, Ghee, curds, lassi, Mysore pak, burfi , peda etc and the same is sold through its efficient marketing network, spread over a large area of its jurisdiction. Aded to this the union also supplies whole milk powder to school children under KSHEER BHAGYA SCHEME , which is auspicious scheme organized by Govt of Karnataka

Apart from Milk production and related processing activities, the Union is also implementing wide range of advanced techno socio services like rearing of milch animals and calves, providing subsidized technical and inputs for animal feed and fodder cultivation, organizing Animal Husbandry & dairy related extension activities like on & off campus training programmes, field visits, demonstrations, campaigns etc, in collaboration with eminent officers, scientists, progressive farmers.

Since the union equipments are almost 30 years old, New plant & machineries has been envisaged by the union under Dairy development infrastructure scheme. The new proposed 30 MtTPD powder plant & 50 KL Dairy plant at Sirsi are one of the major infrastructure development under process.

The Union financial position is, the turnover was Rs 10 cores during 1987-88, which has drastically raised upto Rs 300 crores in the year 2016-17 with the cascaded growth of 30 %. The union has a share capital of Rs 16.62 crores out of which Rs 10.11 belong to Government of Karnataka & Rs 6.51 crores belong to D C S respectively.

With all hardships and constraints, the Union is making maximum efforts to achieve its main aim to provide full time employment to the farmers youths and agricultural labourers a round the year and the motto of bringing.

" Good health to the doorsteps."

Dharwad,Haveri,Gadag & UttarKannada
Dist Co op Milk Union Ltd Dharwad.


ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿ., ಧಾರವಾಡ, ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖುದ್ದಾಗಿ/ಅಂಚೆ/ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖುದ್ದಾಗಿ/ಅಂಚೆ/ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 71 ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿ.ಓ.:134:ಸಿಸಿಬಿ:2016 ದಿನಾಂಕ 03-10-2016 ರನ್ವಯ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ,ನಿಯಮ,ನಿಬಂಧನೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳು


Document Format

  • assignmentಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (Scheduled Caste / Scheduled Tribe)
  • assignmentಪ್ರವರ್ಗ 1
  • assignmentಪ್ರವರ್ಗ 2ಎ,2ಬಿ,3ಎ,3ಬಿ
  • assignmentಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ (General Merit)
  • assignmentಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ (Grameena and Kannada Medium)
  • assignmentವಿಕಲಚೇತನರು
  • assignmentಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಘೋಷಣೆ (Certified Declaration)
  • assignmentಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (Verification Certificate)